Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του έργου i-AMA! Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο (τους συνεργαζόμενους φορείς, την εξέλιξη του έργου και άλλα), καθώς επίσης και να έχετε πρόσβαση στα παραδοτέα του έργου, καθ’όλη τη διάρκειά του. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί μας καθώς αναπτύσσουμε μια διεπαφή πλοήγησης αναπηρικού αμαξιδίου και παρακολουθήστε μας να το οδηγούμε με τη σκέψη!

The i-AMA website