Ομάδα

Στρατηγική σύμπραξη ομάδας με μακροχρόνια εμπειρία στο ερευνητικό, το τεχνικό και το εμπορικό σκέλος, όσο και στο πεδίο εφαρμογής.

Η στρατηγική σύμπραξη των εμπλεκόμενων φορέων διασφαλίζει την ποιότητα του τελικού συστήματος και την αποτελεσματική εμπορική αξιοποίησή του.

  • Το ΙΤΕ, ως ερευνητικός οργανισμός παγκόσμιου κύρους, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και μακρόχρονη εμπειρία για τη σχεδίαση και υλοποίηση της διεπαφής.
  • Το κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ANIMUS έχει μεγάλη εμπειρία στη χρησιμοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και σύγχρονων θεραπειών και η διεπαφή πλοήγησης ρομποτικού αμαξιδίου θα αξιοποιηθεί άμεσα από ένα μεγάλο μέρος ασθενών. Τα κλινικά περιστατικά που αναλαμβάνει η ANIMUS περιλαμβάνουν ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και σκλήρυνση κατά πλάκας, που είναι κατεξοχήν τελικοί χρήστες του συστήματος που προτείνουμε. Θα συμβάλλει επομένως μεθοδικά στην αξιολόγηση και περαιτέρω βελτίωση του τελικού αποτελέσματος του έργου.
  • Η WHEEL, ως εταιρία εμπορίας αναπηρικών αμαξιδίων και προϊόντων αποκατάστασης, διαθέτει τους πόρους και τη γνώση για την κατασκευή και προώθηση των προϊόντων, αλλά και για την παραμετροποίηση και ουσιαστική εξατομίκευση της λύσης στον εκάστοτε ασθενή.

Οι φορείς υλοποίησης

website: forth.gr

ITE

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Η υψηλού επιπέδου έρευνα που παράγει, καθώς επίσης και η πολύτιμη κοινωνικοοικονομική συνεισφορά του το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ), που θα συμμετέχει στην παρούσα σύμπραξη, είναι ένα από τα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από την ίδρυσή του διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Πληροφορίας, προσιτής και αποδεκτής από όλους τους πολίτες. Το ΙΠ-ΙΤΕ έχει συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), και στη σύμπραξη της έρευνας με τη βιομηχανία, προσελκύοντας στους χώρους του Πάρκου εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Η ομάδα του ΙΠ-ΙΤΕ που θα εμπλακεί στην παρούσα πρόταση είναι το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής (ΕΥΒΙ – CBML, http://www.ics.forth.gr/cbml). Το ΕΥΒΙ έχει καθιερώσει μια παράδοση διεθνώς αναγνωρισμένης αριστείας στη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της προσωποποιημένης, προληπτικής και προγνωστικής ιατρικής. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων στην περιοχή της ιατρικής πληροφορικής, ηλεκτρονικής υγείας, βιοπληροφορικής, ανάλυσης βιοσημάτων και όλους τους τομείς της υπολογιστικής ιατρικής.

website: animus.com.gr

ANIMUS

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάιο του 2008 στο 8ο χλμ Λάρισας-Τρικάλων σε εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 13500 τμ. Το ανθρώπινο δυναμικό του, απαρτιζόμενο από 200 επαγγελματίες υγείας, φροντίζει για τη βέλτιστη φυσική, συναισθηματική και κοινωνική αποκατάσταση ασθενών, οι οποίοι μετά από ατυχήματα ή νοσήματα, έχουν ανάγκη ανοικτής ή κλειστής νοσηλείας για την αποκατάσταση και αποθεραπεία τους. Η ιατρική ομάδα του Κέντρου μας αποτελείται από ειδικούς ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως νευρολόγο, νευροχειρουργό, ορθοπεδικό, ρευματολόγο, ειδικούς παθολόγους, εντατικολόγους, πνευμονολόγους, γαστρεντερολόγο, καρδιολόγο και ΩΡΛ. Με επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του, η διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης του κέντρου μας στοχεύει στην παροχή όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Στόχοι του Κέντρου Αποκατάστασης ANIMUS είναι:

  • η βελτίωση της σωματικής, συναισθηματικής, ψυχολογικής και νοητικής κατάστασης των ανθρώπων που χρειάζονται αποκατάσταση της υγείας τους μετά από σοβαρή ασθένεια, ατύχημα κλπ.
  • η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού αυτονομίας, ανεξαρτησίας και αυτοϋπηρέτησης σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης
  • η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους
  • η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και δραστηριοποίηση τους.

website: wheel.gr

WHEEL

Η Wheel ιδρύθηκε το 2001 από τον κ. Δημήτριο Γκαϊντατζή στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την εισαγωγή αναπηρικών αμαξιδίων, ορθοπεδικών προϊόντων και ειδών αποκατάστασης, διατηρώντας αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους. Παράλληλα, διαθέτει κάθετη μονάδα service για κάθε τύπο αμαξιδίου και πλήρες stock ανταλλακτικών στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της.

Καθώς η Wheel διαθέτει τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, όλα τα εργαλεία, τα προγράμματα και τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους για όλους τους τύπους των ηλεκτρονικών αμαξιδίων, έχει προχωρήσει σε έρευνες και project για την δημιουργία και κατασκευή  συστήματος ηλεκτρονικής καταμέτρησης και καταγραφή μετρήσεων σώματος για την σωστή στήριξη και στάση του σώματος.

Από την ίδρυσή της η WHEEL κινείται συνεχώς και τρέχει μπροστά από τις εξελίξεις, ενημερώνεται, αναπτύσσεται και επενδύει. Η υπευθυνότητα, η εξειδίκευση, η καινοτομία, η διαρκής εκπαίδευση, η βαθιά γνώση του προϊόντος, το ομαδικό πνεύμα και η ουσιαστική επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες, είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ομάδα της WHEEL και συνοψίζουν τη σημερινή της κουλτούρα. Με μόνο σημείο αναφοράς τον άνθρωπο.

Χρηματοδότηση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-01675.)

Συνολικός προϋπολογισμός: 573.440,72 €
Δημόσια δαπάνη: 453.740,59 €