Στα πλαίσια του 19ου διεθνούς συνεδρίου “IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering” , που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 28-30 Οκτωβρίου, 2019, παρουσιάστηκε η δημοσίευση με τίτλο:

C. Farmaki, M. Krana, M. Pediaditis, EG. Spanakis, V. Sakkalis, “Single-channel SSVEP-based BCI for robotic car navigation in real world conditions”, 19th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2019), Athens, Greece, October 28-30, 2019.

Η δημοσίευση αυτή ήταν άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών για το έργο iAMA. Παραπάνω λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.