Στα πλαίσια του 19ου διεθνούς συνεδρίου “IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering” , παρουσιάστηκε η δημοσίευση με τίτλο

C. Farmaki, M. Krana, M. Pediaditis, EG. Spanakis, V. Sakkalis, “Single-channel SSVEP-based BCI for robotic car navigation in real world conditions”, 19th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2019), Athens, Greece, October 28-30, 2019.

Η δημοσίευση αυτή ήταν άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών για το iAMA. Παραπάνω λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.