Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου iAMA παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο του 2022 στο τεύχος 130 του ηλεκτρονικού περιοδικού ERCIM News, στο ειδικό θέμα με τίτλο ‘Assistive Technologies for a More Accessible and Inclusive Society’ (Τεχνολογία βοηθητικών συσκευών για μια κοινωνία πιο προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς). Το σχετικό άρθρο είναι το εξής:

C. Farmaki, M. Pediaditis and V. Sakkalis, “Interfacing Brain with Assistive Devices and Reality”, ERCIM News, July 2022.

Το άρθρο μπορεί να βρεθεί σε αυτό το σύνδεσμο.