Το Μάιο του 2022 η ομάδα του έργου iAMA πραγματοποίησε δοκιμές αξιολόγησης των συστημάτων πλοήγησης του έργου σε ασθενείς, στο κέντρο αποκατάστασης ANIMUS, στη Λάρισα. Στα πλαίσια των δοκιμών αυτών ένας ασθενής με εκτεταμένη παράλυση πλοήγησε το ρομποτικό αμαξίδιο απομακρυσμένα με μεγάλη επιτυχία. Ο ασθενής βρισκόταν στο κέντρο αποκατάστασης, έξω από την πόλη της Λάρισας, ενώ το αμαξίδιο βρισκόταν στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο της Λάρισας, όπου και περιηγήθηκε με τη βοήθεια της διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή που αναπτύχθηκε για το έργο iAMA. Η σύνδεση της διεπαφής με το αμαξίδιο επετεύχθει μέσω τουδικτύου internet του Μουσείου, ενώ ο ασθενής είχε τη δυνατότητα να περιηγηθεί στους διαδρόμους του Μουσείου και να παρατηρήσει τα εκθέματα μέσω της κάμερας που φέρει το ρομποτικό αμαξίδιο.