Ολοκληρώθηκε η κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή που επιτρέπει την πλοήγηση αναπηρικού αμαξιδίου αλλά και την αναγνώριση αντικειμένων στο χώρο που βρίσκεται ο χρήστης, με σκοπό την περαιτέρω διάδρασή του με αυτά. Το εν λόγω σύστημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου iAMA, από την ομάδα του ΙΤΕ.