Το έργο iAMA παρουσιάστηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ΄ Αρωγή» στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2021 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου υπό την διοργάνωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.