Στα πλαίσια του συνεδρίου IEEE International Conference on Imaging Systems & Techniques (IST), που πραγματοποιήθηκε εικονικά στις 21-23 Ιουνίου 2022, παρουσιάστηκε η παρακάτω δημοσίευση:

C. Farmaki, N. Zacharioudakis, M. Pediaditis, M. Krana and V. Sakkalis, “Application of dry EEG electrodes on low-cost SSVEP-based BCI for robot navigation,” 2022 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/IST55454.2022.9827672.

Η δημοσίευση αυτή ήταν άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών του έργου iAMA. Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.