Το 44ο ετήσιο διεθνές συνέδριο με τίτλο ‘IEEE Engineering in Medicine and Biology’ πραγματοποιήθηκε στη Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις 11-15 Ιουλίου 2022. Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκε, ως poster, η παρακάτω δημοσίευση:

C. Farmaki, N. Zacharioudakis, M. Pediaditis, M. Krana, M. Zervakis and V. Sakkalis, “Dry and wet electode performance in a robotic car navigation BCI,” 2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2022.

Η δημοσίευση αυτή ήταν άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών του έργου iAMA. Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.