Στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου iAMA στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, στη Θεσσαλονίκη.